Як бачимо, підстав для видачі тимчасового дозволу на проживання досить багато, але процес його отримання однаковий, відмінним один від одного будуть, хіба що, документ, який підтверджує підставу для видачі. Враховуючи, що список підстав досить великий, візьмемо за основу 3 найбільш поширених, а саме – працевлаштування, знаходження у шлюбі з громадянином України і отримання вищої освіти. Перш за все слід зазначити, що порядок видачі тимчасового дозволу на проживання затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ (міграційна служба входить до складу МВС). Згідно цього порядку особа, яка бажає отримати тимчасову посвідку на проживання подає за місцем свого проживання заяву встановленого зразка, клопотання приймаючої сторони, 4 фотографії 3,5 Х 4,5, паспортний документ іноземця, переклад першої сторінки паспорта завірений в установленому законом порядку (переклад здійснюється наступним чином – з першої сторінки знімається копія до неї підшивається переклад який виконаний і підписаний особою, яка має спеціальність перекладача або філолога тієї мови, на якому викладена інформація в документі не нижче спеціаліста, а також підпис перекладача завірена нотаріально), документ, що підтверджує право власності на житло, в якому буде реєструватися іноземець або ж нотаріальне завірена заява особи із згодою на реєстрацію у себе іноземця, копія паспорта (або свідоцтва про реєстрацію у разі якщо приймаюча сторона – юридична особа) приймаючої сторони, а також квитанція про оплату державного мита. Оскільки видача дозволу на проживання має підстави, то крім документів, описаних вище з урахуванням розглянутих нами підстав до документів, описаним вище додається: у разі працевлаштування іноземця – дозвіл на працевлаштування іноземця, видане районним центром зайнятості; в разі здобуття вищої освіти – документ, що підтверджує вступ до ВНЗ України, як правило – це ректорський наказ (або витяг з нього) про зарахування до списку студентів; у разі перебування у шлюбі з громадянином України – свідоцтво про шлюб (у разі укладення шлюбу та видачі свідоцтва за законами іншої держави, такий документ підлягає легалізації). Розглядається заява разом з доданими до неї документами в течії 15 днів з дня подачі заяви з наступним прийняттям рішення про видачі тимчасового дозволу на проживання або відмови в його видачі. Процедура ж продовження виду на проживання і пакет документів схожий з первинним одержанням.

Говорячи про практику отримання тимчасової посвідки на проживання, на сьогоднішній день склалася досить сприятлива ситуація, оскільки в даному випадку рішення міграційної служби залежить багато в чому від підстав і їх доведеності, головне, щоб іноземець не був у розшуку (як у внутрішньому так і в міжнародному) , а також не являв собою загрозу безпеці України та її громадянам.